help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 februari 1994 tot wijziging van KB/WIB 92 op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens en de forfaitaire raming van de anders dan in geld behaalde voordelen van alle aard


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/1994
Pagina:4920
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: uitwerking: de nieuwe revalorisatiecoëfficiënt "is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1995" (art. 3, §1) zodat de wijziging van de tabel van art. 1 van het KB/WIB 92 uitwerking heeft vanaf 01/01/1994.

Art. 2: zie art. 3, §§2 tot 4.