help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 juni 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 1978 tot vaststelling van bijkomende tarieven voor telecommunicatie en van de voorwaarden van aansluiting en gebruik van telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/1988
Pagina:9620
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1988
Artikel 12 : 01/07/1988 voor zover het de tarieven wijzigt van de 2Mbit/s geleidingen voor andere doeleinden dan de video-conferentie
Artikel 27 en 28 : 01/06/1987