help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 december 1993 tot opheffing van de koninklijke besluiten betreffende de Belgische Farmacopee, vierde uitgave, en de bijvoegsels erbij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1994
Pagina:1661
Advies van de Raad van State 22865
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994