help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 25 augustus 1997 - Mededeling AZF/AOGGI/INF/SB250/97.002 over de inwerkingtreding en de publicatievormen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/08/1997
Aard van de akte: Bericht van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1997
Pagina:24213
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van ... tot 01/06/2001
Opmerkingen Vermelding