help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 september 1975 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen toegekend aan de leden van de erkenningscommissies voor politieke gevangenen, weerstanders door de sluikpers, burgerlijke weerstanders, werkweigeraars en gedeporteerden voor de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 en van de vergoedingen toegekend aan de personen opgeroepen voor die commissies of voor de administratieve diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/1975
Pagina:15131
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking