help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 juli 1976 houdende aanvulling van de tabel toegevoegd aan het koninklijk besluit van 21 september 1970 houdende vaststelling van de schalen verbonden aan de graden van het directie- en onderwijzend personeel in de koninklijke muziekconservatoria


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/1977
Pagina:276
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking