help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1976
Pagina:10738
Advies van de Raad van State 12364
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Geldt enkel nog voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest