help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2002
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2002
Pagina:30493
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Tijdelijke regeling: in afwachting van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 10 van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister

Deze regeling is niet meer toepasselijk sinds de omzendbrief van 03/04/2003 en de vernietiging van de voornoemde omzendbrief maakt deze regeling niet opnieuw toepasselijk (zie de rubriek opmerkingen).

Opmerkingen 1) Deze omzendbrief stelt een gecoördineerde versie van de omzendbrief van 06/06/1962 vast.

2) Onwettige omzendbrief (impliciet gevolg van het arrest van de Raad van State nr. 166.311 van 22/12/2006)