help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 17000 van 30 april 1975

"Vernietigd is volgende bepaling vervat in het koninklijk besluit van 28 december 1973 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de Regie der Posterijen, onder de rubriek A « Administratief personeel », kolom « Bijzondere gestelde voorwaarden », tegenover de graad « Postontvanger 4e klasse »: « niet benoemd geweest zijn tot de graad van opsteller bij toepassing van artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1967 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van het Bestuur der Posterijen »."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1975
Nummer: 17000
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 12/07/1975
Pagina:8765
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/04/1972

Periode van geldigheid van 01/04/1972 tot ...