help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 september 2014 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/2014
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/2014
Pagina:100384
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Uitwerking: referentiejaren 2013 en 2014: 01/01/2013

TT: 31/12/2015 kan worden beschouwd als de uiterste datum van buitenwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 31/12/2015