help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1992 houdende uitvoering van het decreet van 31 juli 1990 tot instelling van een Vlaams Fonds voor de integratie van kansarmen - Verdeling van de middelen voor 1993 en 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/10/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/1993
Pagina:19503
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1993 - 1994