help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1975 houdende afwijking van het koninklijk besluit van 3 december 1969 betreffende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het mechanografisch personeel van de centra voor informatieverwerking in de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1975
Pagina:5418
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1975