help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 april 1975 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de regering van België en de regering van Maleisië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en van het Protocol, ondertekend te Kuala Lumpur op 24 oktober 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/04/1975
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/1975
Pagina:9805
Advies van de Raad van State 12070
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking