help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 februari 1975 tot wijziging, voor de Regie voor Maritiem Transport, van het koninklijk besluit van 29 augustus 1969 houdende tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 november 1964 tot vaststelling van een overgangsstatuut voor de ambtenaren van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart en houdende vaststelling van de hiërarchische indeling van de graden en van de loopbaan van het personeel van dit bestuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/1975
Pagina:13541
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 2