help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 mei 2020 tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2020
Pagina:41561
Advies van de Raad van State 67297
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020 (art. 3)

TT: van toepassing op de bijdrage die betrekking heeft op het jaar 2020 (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...