help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 (8) maart 1994 op de boekhouding en jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1997
Pagina:21841
Advies van de Raad van State 26144
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/09/1997 tot 01/12/2007
Opmerkingen De datum van 18 maart in het opschrift en in het bepalende gedeelte is onjuist: het is 8 maart.