help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 1977 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen ter bevordering van het beoefenen door de gehandicapten van lichamelijke activiteiten, de sport en het openluchtleven en de modaliteiten voor het indienen van de aanvragen tot betoelaging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/1978
Pagina:1746
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking