help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of kampeerverblijfparken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1995
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1995
Pagina:18016
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/03/1995

Overgangsbepaling : zie art. 9 (BVR 12/05/2006)

Periode van geldigheid van 15/03/1995 tot 10/08/2006
Opmerkingen Dit BVR werd opgeheven bij BVR 12/05/2006 (iwt 10/08/2006) en werd nadien, met ingang van 01/01/2010 een tweede maal opgeheven (art. 40, 3°, BVR 15/05/2009). Dit art. 40, 3°, werd op zijn beurt terug opgeheven bij art. 21 BVR 11/12/2009, met ingang van 23/12/2009. Deze tweede opheffing kan dus als niet bestaande beschouwd worden.