help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juni 1977 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met de taak van tolk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1977
Pagina:11169
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975

Periode van geldigheid van 01/01/1975 tot ...