help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 februari 1977 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 1971, genomen in toepassing van het koninklijk besluit van 9 september 1969 houdende de instelling van een bekwaamheidsgetuigschrift voor het geven van onderwijs in de gesubsidieerde inrichtingen voor het muziekonderwijs (Frans taalstelsel)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1977
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1977
Pagina:8896
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1977