help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 februari 1977 ter aanvulling van het koninklijk besluit van 10 november 1976 houdende oprichting van een Commissie tot hernieuwing van het Koninklijk Museum van het leger en van krijgsgeschiedenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/02/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1977
Pagina:1655
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking