help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van 26 februari 2008 tot aanvulling van het besluit van het hoofd van het departement LNE houdende subdelegatie van functionele delegaties aan de afdelingshoofden van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2008
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2008
Pagina:15990
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/02/2008

Periode van geldigheid van 26/02/2008 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.