help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 februari 1976 tot vaststelling van de formaliteiten die door de geneesheren moeten vervuld worden, met het oog op de inwerkingtreding van de akkoorden bedoeld in artikel 34 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wet van 26 maart 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/1976
Pagina:1550
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976

Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot ...