help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 november 1979 tot wijziging van artikel 497 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1979
Pagina:14198
Advies van de Raad van State 13106
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/12/1979 tot 25/07/2001