help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 april 1995 betreffende het fiscaal statuut van de leden van de Kamers van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Gemeenschaps- en Gewestraden en het Europees Parlement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/1995
Pagina:17365
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996