help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1990 betreffende de wettelijke verloven van de dienstplichtigen en van het koninklijk besluit van 26 maart 1990 betreffende de aan de dienstplichtigen toegestane vergunningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/1993
Pagina:16363
Advies van de Raad van State 22377
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking