help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juni 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en hun aanhorigheden overgedragen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 mei 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/1993
Pagina:15824
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking