help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1975 betreffende het heffen van taksen en bijkomende taksen inzake de exploitatie van taxidiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1978
Pagina:12772
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979


Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse