help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 januari 1978 tot vaststelling van de wijze van verkiezing van sommige leden van de raad van beheer in de rijksinrichtingen voor hoger onderwijs van het lange type, met volledig leerplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/03/1978
Pagina:3330
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking