help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr. 18-10 van 20 januari 1978 - Toepassing van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970, 22 december 1970, 25 juli 1974, 12 juli 1976, 28 juli 1976 en 22 december 1977, in verband met de in overtreding opgerichte weekendverblijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1978
Nummer: 18-10
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/1978
Pagina:2230
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld