help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 april 1979 waarbij sommige bepalingen van de wetgeving en reglementering betreffende de sociale zekerheid en de sociale prestaties der werknemers worden in overeenstemming gebracht met de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/04/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1979
Pagina:5840
  • 03/07/1979 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 13240
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/05/1979 tot ...