help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 april 1988 tot wijziging vant het ministerieel besluit van 23 juni 1970 tot vaststelling van de algemene beginselen inzake de stage van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid alsook van de tijdens deze stage te onderwijzen vakken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1988

Periode van geldigheid van 01/02/1988 tot 22/02/2008