help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot toekenning van een vliegtoelage aan de personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut, die met het maken van opnamen uit de lucht zijn belast


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1979
Pagina:3440
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1979