help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 november 1981 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen met het bijzonder reglement van het kanaal van Eeklo


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1981
Pagina:14946
Advies van de Raad van State 14312
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking