help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende de voorwaarden en procedure van erkenning van de laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden en wijze van werken van deze laboratoria bij de ontleding van de monsters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/1993
Editie:1
Pagina:16718
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/07/1993 tot 08/03/1996