help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1981
Pagina:9928
  • 20/05/2009 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 10/05/2007
Advies van de Raad van State 12192 + 14242
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/08/1981 tot ...