help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juli 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1970 houdende samenstelling van de Directieraad van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/1981
Pagina:10909
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1981

Periode van geldigheid van 01/07/1981 tot ...