help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vaste Wervingssecretaris van 9 oktober 1990 tot wijziging van het besluit van 5 augustus 1985 houdende het reglement van orde betreffende de organisatie van de examens voor de werving en de loopbaan van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1990
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1990
Pagina:20541
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/10/1990 tot ...