help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1980 houdende toekenning van een toelage voor elektrische bediening aan sommige personeelsleden voor de Dienst voor de Scheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1980
Pagina:2045
  • 29/03/1980 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/1976

Periode van geldigheid van ... tot 01/10/2000