help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 november 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961, waarbij de nieuwe statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) worden vastgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1987
Pagina:16762
Advies van de Raad van State 18197
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking