help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 1982 tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1982
Nummer: 39
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1982
Pagina:3875
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14562
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning
Artikel 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 en 16: 01/04/1982 (W 31/07/1984)
Art. 2 en 3: 01/04/1982 voor de ongevallen overkomen vanaf die datum (KB 19/04/1982)
Artikel 4: 01/01/1983 (KB 19/04/1982)
Art. 10 en 11: 01/02/1982 (KB 19/04/1982)

Opmerkingen ARvS nr. 24292 vernietigt art. 1 van het KB 19/04/1982, in de mate waarin het de inwerkingtreding van de art. 5 en 6 bepaalt