help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1997
Editie:2
Pagina:9942
Advies van de Raad van State 24780
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 12

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2006
Opmerkingen Rechtzetting betreft o.m. Nederlandstalig opschrift.