help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 120 van 23 december 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 42 van 2 april 1982 betreffende de bestemming van de rentekapitalen van bepaalde in liquidatie gestelde gemeenschappelijke kassen inzake arbeidsongevallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1982
Nummer: 120
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1982
Pagina:15372
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15168
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/04/1982

TT 01/10/1982