help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/01/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1993
Pagina:3771
Advies van de Raad van State 21771
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikel 1 tot 3, 4, §§ 1, 2 en 4, 5, 6, 7, § 1, 8 tot 17 en 19: 20/11/1992
Artikel 4, § 3, 7, § 2 en 18: 20/05/1993