help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 26. März 2009 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 17. April 2008 über die Ausbildung und Prüfung zum Erhalt des Pädagogischen Befähigungsnachweises in der Deutschprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 26 maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 april 2008 betreffende de opleiding en het examen met het oog op het verkrijgen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid in de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2009
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/2009
Editie:1
Pagina:36191
Advies van de Raad van State 46143
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2009
Art. 5: 01/04/2009

Periode van geldigheid van 01/03/2009 tot 31/08/2009