help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 oktober 1983 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 november 1972 en 14 december 1978 houdende respectievelijk de vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van het niveau 1 en de niveaus 2, 3 en 4 bij de Regie der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1983
Pagina:15023
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978