help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 1983 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 1972 tot vaststelling van het aantal en van het ambtsgebied van de uitvoeringsdiensten van het Bestuur der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1983
Pagina:9853
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1981