help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 februari 1997 tot wijziging van artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, in toepassing van de artikelen 2 en 3, § 1, 3° en 4° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/03/1997
Pagina:6996
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25965
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1997