help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 65050 van 10 maart 1997

"Est annulé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant des mesures transitoires en application du cadre linguistique du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1997
Nummer: 65050
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 12/07/1997
Pagina:18554
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 19/05/1994
Periode van geldigheid van 19/05/1994 tot ...