help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1951 tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939 houdende reglementering van de leurhandel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/1985
Pagina:15561
  • 00/00/0000 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 11124 + 16891
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/11/1985 tot 30/11/1987